0427 Moción autorización para reinvertir superávit